דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.65

מרכז לקשרים אקדמאיים עם חבר המדינות

תקציב מאושר: 125,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכניות מחקר ופיתוח שלא (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב מרכז לקשרים אקדמאיים עם חבר המדינות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪125,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪125,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)