דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.40

היי-טק קומישן - העברה לקרן הניהול

תקציב מאושר: 1,110,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכניות מחקר ופיתוח שלא (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשיתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב היי-טק קומישן - העברה לקרן הניהול הוא ₪1,110,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,014,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)