דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימון פעולת תל"מ - השתתפות בתקציב השכלה גבוהה

38.02.02.33

150,000
בשנת 1999 תקציב מימון פעולת תל"מ - השתתפות בתקציב השכלה גבוהה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪150,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?