דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות ות"ת במו"פ אירופי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-65,295,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?