דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.30

מו"פ לצרכים מיוחדים

תקציב מאושר: 1,500,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים לשלבי מו"פ (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מו"פ לצרכים מיוחדים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?