דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב השתתפות בפרויקט "מחשב לכל ילד" לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?