דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.21

הכנסות מתכנית "תנופה"

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מענקים לשלבי מו"פ (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מתכנית "תנופה" לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?