דלג לתוכן עיקרי
38.02.02.09

מרכזי מו"פ פיננסי

תקציב מאושר: 2,542,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקים לשלבי מו"פ (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מרכזי מו"פ פיננסי הוא ₪19,400,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,542,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪2,748,147
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)