דלג לתוכן עיקרי
38.02.01.18

קרן המו"פ חברות גדולות - שיפור טכנולוגי

תקציב מאושר: 29,362,000
תקנה תקציבית בתכנית מענקי מחקר ופיתוח עפ"י (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשיתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב קרן המו"פ חברות גדולות - שיפור טכנולוגי הוא ₪29,362,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?