דלג לתוכן עיקרי
38.02.01.03

גביה מזכאי קרן מחקר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מענקי מחקר ופיתוח עפ"י (תחת תחום מחקר ופיתוח תעשייתי בסעיף תמיכות בענפי המשק).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב גביה מזכאי קרן מחקר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?