דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תמיכות בענפי המשק

38

3,266,459,000
בשנת 2018 תקציב תמיכות בענפי המשק הוא ₪2,442,740,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,266,459,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪610,239,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,876,698,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪528,789,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,813,245,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪203,949,000 (5.26%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,968,300,000 (50.77%)
  • רכש וקניות: ₪1,665,503,000 (42.96%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪2,716,553,449
תחת סעיף זה מוקצים 559 תקני כח אדם , ובנוסף 360 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?