דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב השתתפויות לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪107,372
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?