דלג לתוכן עיקרי
37.07.06.08

השתתפות משרד רוה"מ

תקציב מאושר: -592,000
תקנה תקציבית בתכנית סיוע לתיירות כפרית (תחת תחום תמיכה בפיתוח התיירות בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות משרד רוה"מ הוא ₪-592,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)