דלג לתוכן עיקרי
37.06.01.90

רזרבה להתייקרויות כללי- מט"ח

תקציב מאושר: 49,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה (תחת תחום רזרבה בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב רזרבה להתייקרויות כללי- מט"ח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך רזרבות-רזרבה כללית.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?