דלג לתוכן עיקרי
37.04.08

אסטרטגיה, מדיניות,

תקציב מאושר: 18,327,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פעולות תכנון וכלכלה בסעיף משרד התיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב אסטרטגיה, מדיניות, הוא ₪29,828,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,327,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪18,327,000 (100%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪12,179,402
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?