דלג לתוכן עיקרי
37.04.07.01

חונכות עסקית

תקציב מאושר: 2,993,000
תקנה תקציבית בתכנית חונכות עסקית (תחת תחום פעולות תכנון וכלכלה בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב חונכות עסקית הוא ₪212,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,993,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪786,028
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)