דלג לתוכן עיקרי
37.04.05.12

הכנסות מבדיקות התאמה לתקנים פיזיים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות תכנון, פיתוח (תחת תחום פעולות תכנון וכלכלה בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מבדיקות התאמה לתקנים פיזיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?