דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התחבורה באירועי רשב"י

37.03.17.06

-900,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד התחבורה באירועי רשב"י לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-900,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?