דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד התשתיות הלאומיות

37.03.16.33

250,000
בשנת 2010 תקציב השתתפות במשרד התשתיות הלאומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪250,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪250,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)