דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קרן שיווק למלונות בעקבות האירועים

37.03.14.12

5,985,000
בשנת 2005 תקציב קרן שיווק למלונות בעקבות האירועים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,985,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪18,110,209
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)