דלג לתוכן עיקרי
37.03.14.02

פעולות משותפות עם מארגני תיירות לקידום השיווק

תקציב מאושר: 1,072,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות שיווק תיירות זרה (תחת תחום המינהל לשיווק התיירות בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב פעולות משותפות עם מארגני תיירות לקידום השיווק לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,072,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪2,266,796
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)