דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב פעולות שיווק תיירות זרה לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪1,871,496
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2009.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?