דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב עתודה לשיווק לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,009,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?