דלג לתוכן עיקרי
37.03.06

לשכות צפון אמריקה

תקציב מאושר: 2,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המינהל לשיווק התיירות בסעיף משרד התיירות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2008 תקציב לשכות צפון אמריקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪2,000 (100%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪7,566,008
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?