דלג לתוכן עיקרי
37.03.04.02

הכנסות ממכירת חוברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שיווק תיירות בישראל (תחת תחום המינהל לשיווק התיירות בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות ממכירת חוברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?