דלג לתוכן עיקרי
37.03.03.06

הכנסות ממכירת חוברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מחלקת פרסומים (תחת תחום המינהל לשיווק התיירות בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב הכנסות ממכירת חוברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?