דלג לתוכן עיקרי
37.02.12.03

תרומות במקומות הקדושים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית המרכז לפיתוח המקומות (תחת תחום שירותי תיירות בישראל בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב תרומות במקומות הקדושים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?