דלג לתוכן עיקרי
37.02.11.08

הכנסות מהשתלמות מורי דרך

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת כ"א בתיירות (תחת תחום שירותי תיירות בישראל בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסות מהשתלמות מורי דרך לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?