דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-563,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-223,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)