דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפות האפוטרופוס לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪120,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,800,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,920,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪1,800,000 (93.75%)
  • רכש וקניות: ₪120,000 (6.25%)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?