דלג לתוכן עיקרי
37.02.08.11

הכנסות מהשתלמויות מורי דרך

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת כח אדם ושירותי (תחת תחום פיתוח המוצר התיירותי בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכנסות מהשתלמויות מורי דרך לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?