דלג לתוכן עיקרי
37.01.02.26

השתתפות באירגונים בינ"ל

תקציב מאושר: 84,000
תקנה תקציבית בתכנית שרותים מרכזיים אמרכלות (תחת תחום מינהל ושירותים כלליים בסעיף משרד התיירות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב השתתפות באירגונים בינ"ל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪84,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪848,680
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)