דלג לתוכן עיקרי
36.60.01.21

השתתפויות ממשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהלת השירות (תחת תחום מנהלת השירות בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב השתתפויות ממשרדי ממשלה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?