דלג לתוכן עיקרי
36.44.06.11

הכנסות מפעולות ומאגרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת הנדסאים וטכנאים (תחת תחום הכשרה מקצועית - בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות מפעולות ומאגרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?