דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מרכזי הכשרה -הכנסות מתפעול ושכר לימוד

36.44.03.44

-
בשנת 2019 תקציב מרכזי הכשרה -הכנסות מתפעול ושכר לימוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-211,535
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)