דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שוברים - הכשרה באמצעות שוברי הכשרה מקצועית, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 3995 ו-1996

36.44.03.07

29,238,000
בשנת 2024 תקציב שוברים - הכשרה באמצעות שוברי הכשרה מקצועית, בהתאם להחלטות ממשלה מס' 3995 ו-1996 הוא ₪29,238,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪27,588,000.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪19,606,857
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)