דלג לתוכן עיקרי
36.44.03.05

הכשרה מקצועית בבינוי - קרן חופשה

תקציב מאושר: 1,212,000
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת מבוגרים (תחת תחום הכשרה מקצועית - בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב הכשרה מקצועית בבינוי - קרן חופשה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,212,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪440,487
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)