דלג לתוכן עיקרי
36.43.02.41

תשתית לפעילות השמה - קורונה

תקציב מאושר: 5,617,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ופעולות (תחת תחום שירות התעסוקה בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב תשתית לפעילות השמה - קורונה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,617,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪44,435,923
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)