דלג לתוכן עיקרי
36.43

שירות התעסוקה

תקציב מאושר: 248,246,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף תעסוקה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב שירות התעסוקה הוא ₪248,246,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪118,603,000 (47.78%)
  • תמיכות והעברות: ₪33,378,000 (13.45%)
  • רכש וקניות: ₪70,915,000 (28.57%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪268,466,927
תחת סעיף זה מוקצים 545 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?