דלג לתוכן עיקרי
36.42.03.07

פעולות לעידוד תעסוקה

תקציב מאושר: 12,218,000
תקנה תקציבית בתכנית האוכלוסיה החרדית-עידוד (תחת תחום עידוד תעסוקת אוכלוסיות בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב פעולות לעידוד תעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,218,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)