דלג לתוכן עיקרי
36.42.01.43

חרדים - הכשרה מקצועית ייעודית - תכניות "פרנסה לכבוד" ו"צופיה"

תקציב מאושר: 1,228,000
תקנה תקציבית בתכנית עידוד תעסוקת אוכלוסיות (תחת תחום עידוד תעסוקת אוכלוסיות בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב חרדים - הכשרה מקצועית ייעודית - תכניות "פרנסה לכבוד" ו"צופיה" לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,228,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪15,180
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)