דלג לתוכן עיקרי
36.42.01.23

עתודה ליישום החלטות הממשלה לעניין עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות אנשים עם מוגבלות, ערבים, חרדים, חד הוריות ואתיופים

תקציב מאושר: 10,000,000
תקנה תקציבית בתכנית עידוד תעסוקת אוכלוסיות (תחת תחום עידוד תעסוקת אוכלוסיות בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב עתודה ליישום החלטות הממשלה לעניין עידוד תעסוקת אוכלוסיות ייעודיות לרבות אנשים עם מוגבלות, ערבים, חרדים, חד הוריות ואתיופים הוא ₪10,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)