דלג לתוכן עיקרי
36.41.01.70

עתודה ליישום החלטת ממשלה מס' 4088 מיום 8 בינואר 2012

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סבסוד שהות ילדי הורים (תחת תחום עידוד תעסוקת הורים בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב עתודה ליישום החלטת ממשלה מס' 4088 מיום 8 בינואר 2012 הוא ₪101,004,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)