דלג לתוכן עיקרי
36.41.01.20

האצת בינוי מעונות יום

תקציב מאושר: 10,000,000
תקנה תקציבית בתכנית סבסוד שהות ילדי הורים (תחת תחום עידוד תעסוקת הורים בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב האצת בינוי מעונות יום הוא ₪10,000,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)