דלג לתוכן עיקרי
36.41.01.13

שיפוצים ורכישת ציוד - עד 2012

תקציב מאושר: 5,183,000
תקנה תקציבית בתכנית סבסוד שהות ילדי הורים (תחת תחום עידוד תעסוקת הורים בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב שיפוצים ורכישת ציוד - עד 2012 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,183,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪2,538,365
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)