דלג לתוכן עיקרי
36.40.04.02

הכנסות מאגרות מהנדסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רשם המהנדסים (תחת תחום רגולציה, מחקר ואכיפה - בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות מאגרות מהנדסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?