דלג לתוכן עיקרי
36.40.03.03

השתתפות במשרד הבריאות - רשם לאומי למחלות מקצוע

תקציב מאושר: 1,356,000
תקנה תקציבית בתכנית מנהל הבטיחות והבריאות (תחת תחום רגולציה, מחקר ואכיפה - בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב השתתפות במשרד הבריאות - רשם לאומי למחלות מקצוע הוא ₪1,632,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,356,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)