דלג לתוכן עיקרי
36.30.02.94

השתתפות ממשרדי הממשלה

תקציב מאושר: -2,000,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול (תחת תחום שכר ותפעול בסעיף משרד הכלכלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב השתתפות ממשרדי הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-2,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?