דלג לתוכן עיקרי
36.30.01.31

העסקת סטודנטים - מנהל אכיפת והסדרת חוקי עבודה

תקציב מאושר: 3,917,000
תקנה תקציבית בתכנית שכר (תחת תחום שכר ותפעול בסעיף תעסוקה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב העסקת סטודנטים - מנהל אכיפת והסדרת חוקי עבודה הוא ₪5,890,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,917,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪3,215,013
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)