דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר ותפעול הוא ₪307,510,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪210,478,000 (68.45%)
  • רכש וקניות: ₪68,231,000 (22.19%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪303,155,096
תחת סעיף זה מוקצים 718 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?